Det trygga kommunala alternativet
Idag finns många äldre som behöver hjälp med bland annat städning, inköp och tvätt i stadsdelen Norrmalm i Stockholm. Det kommunala bolaget Hemtjänst Norrmalm, är en stor aktör och en flitigt anlitad partner när brukarna själva får välja.
–Vi försöker alltid att tillgodose våra brukares önskemål i största möjliga mån, säger enhetschef Anki Näsman
Det märks tydligt att Hemtjänst Norrmalm är en aktör med lång erfarenhet och en väl fungerande organisation när Anki berättar om bolagets arbetssätt. Här finns olika arbetslag som delats in efter var brukarna bor. På så vis kan de erbjuda en snabbare service utan att en massa tid går förlorad på transporter mellan de olika hemmen. Totalt arbetar 55 personer i bolaget som erbjuder städning, tvättning, inköpshjälp med mera till personer som är i akut behov av olika stödinsatser i hemmet.
–Självklart är det många pensionärer och äldre personer som anlitar oss, men vi har även yngre personer som får hjälp med olika bestyr på grund av handikapp och annat, berättar Anki.

För att anlita Hemtjänst Norrmalm måste den som är i behov av hemtjänst kontakta en biståndshandläggare som kartlägger hur behovet ser ut och vilken omfattning det är frågan om. Sedan får personen i fråga själv välja mellan privata och kommunala alternativ.
–Det är många äldre som känner sig trygga med att anlita oss eftersom vi är den ende kommunala aktören i området, säger Anki.

Det mesta av arbetet utförs under veckodagarna. Men det finns även en särskild trygghetsjour som är öppen dygnet runt. På så vis finns alltid en arbetseldare och ansvarig på palts för att ta hand om larm och annat som behöver hanteras efter ordinarie arbetstid.
–Det är viktigt att alla som jobbar med oss kan känna sig trygga. Om vi kommer till en lägenhet som är tom trots att vi avtalat tid så ser vi till att kontakta anhöriga eller sjukhus för att försäkra oss om att allt är sin ordning, avslutar Anki.

Hemtjänst Norrmalm

Bransch:
Äldre omsorg

Telefon: 076 – 120 96 60
Alternativ: 08 – 508 09 660
Fax: 08 – 508 09 660


Email:
anki.nasman@stockholm.se

Adress:
Hemtjänst Norrmalm
Odengatan 106
11322 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN